Skip to content

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU
Dimağ Çağıner (Başkan)
Vedat Yorucu (Başkan Yardımcısı)
Hayri Bender (Genel Sekreter)
Yüksel Atik (Sayman)
Hüseyin Eser (Faal Üye)
Mehmet Ümit Kunduracı (Faal Üye)
Halil Artam (Faal Üye)
Fulden Serinsu (Faal Üye)
Emre Olgun (Faal Üye)

DENETLEME KURULU
Hüseyin Terkan (Başkan)
Mustafa İncirlili (Üye)
Kutlu Yorucu (Üye)
Ayberk Paç (Yedek Üye)
Halil Başaran (Yedek Üye)

DİSİPLİN KURULU
Deniz Bardi (Başkan)
Serhan Yorucu (Üye)
Bilge Öney (Üye)
Radar Reşat (Yedek Üye)
Özay Mehmet (Yedek Üye)